Płot sztachetowy, myśliwski, pastwiskowy i drewniany

Płot sztachetowy

Popularny płot sztachetowy można kupić w postaci gotowych elementów różnej wysokości, razem z gotowymi słupkami. W celu ochrony przed zbyt szybkim gniciem słupki należy kilkakrotnie impregnować środkami ochronnymi. Na glebach ilastych lub zbyt wilgotnych zaleca się uprzednio wykopane dołki pod słupki wypełnić żwirem lub tłuczniem. Aby poprawnie ustawić płot, należy wyznaczyć jego przebieg za pomocą napiętego sznura, a odstępy pomiędzy słupkami wymierzyć calówkę lub taśmą mierniczą i zaznaczyć na gruncie. Dołki na słupki kopiemy w obrębie działki, a zewnętrzna linia elementów płotu musi się pokrywać z granicą działki. Po wykopaniu wszystkich dołków umieszczamy w nich słupki narożne dokładnie pionowo (za pomocą poziomnicy), przysypujemy ziemią i dobrze ją ubijamy. Następne słupki stawiamy wzdłuż sznura rozpiętego przy samej ziemi. Jednakową wysokość słupków utrzymujemy według drugiego sznura, rozpiętego na górnych końcach słupków narożnych. Wszystkie słupki muszą być osadzone pionowo. Do umocowanych w ten sposób słupków przybijamy pozostałe elementy płotu. Lepsze od słupków drewnianych są słupki betonowe, które można kupić w różnych wymiarach. W celu zamocowania pozostałych elementów płotu słupki zaopatrzone są w dwie szczeliny. Odległość pomiędzy szczelinami musi się zgadzać z rozstawem łat, które będą przyśrubowane do płaskowników. Do słupków betonowych, które nie mają szczelin, łaty przytwierdza się za pomocą specjalnie wygiętych płaskowników. Wszystkie metalowe elementy płotu należy przed montażem starannie, ze wszystkich stron zabezpieczyć przed korozją (przez pociągnięcie minią ołowianą), a następnie pokrycie farbą zabezpieczającą. Płoty drewniane należy co 2-3 lata malować środkami impregnującymi. Najlepiej robić to jesienią, aby zdążyły zaniknąć fitotoksyczne właściwości środków ochrony drewna.

Płoty myśliwskie i pastwiskowe

Płoty myśliwskie są znacznie mniej efektowne niż płot sztachetowy oraz są mniej praktyczne. Ponieważ sztachety tworzą tutaj rodzaj kraty, można łatwo wspinać się przez taki płot, a małe naprawy są utrudnione. Inny prosty płot, tzw. pastwiskowy, możemy wykonać z żerdzi. W miejsce przęseł przybijamy od słupka do słupka żerdzie. Zużycie stosunkowo grubego materiału jest znaczne. Płoty tego typu sprawiają wrażenie rustykalne. Najbardziej nadają się do ogradzania
działek wypoczynkowych na terenach leśnych.

Płoty drewniane

Z wielu względów drewno jest dobrym materiałem do budowy ogrodzeń. Przede wszystkim jest łatwe do obróbki, dzięki czemu każdy z nas może sam drewniany płot zbudować lub przynajmniej go postawić. Ponadto najbardziej harmonizuje z typowo leśnym lub wiejskim, niemalże baśniowo – sielankowo – arkadyjskim otoczeniem i nie rzuca się w oczy; tej zalety nie powinno się oczywiście niweczyć przez malowanie tego ogrodzenia krzyczącymi farbami. Zasadniczą, ale ważną, wadę drewna, tj. jego małą odporność na działanie czynników klimatycznych, można wyeliminować w znacznym stopniu przez
odpowiednią impregnację. Najbardziej narażoną na niszczenie częścią płotu są słupki, można więc je wykonać z betonu. Nie powinny one jednak być zbyt masywne. Trwałość słupków drewnianych można zwiększyć, gdy zamiast zakopywania w ziemię, umieści się je na betonowych cokolikach.

Tagi: , , , ,
Zobacz więcej