Byliny

Byliny dzielimy na rabatowe przydatne na rabaty, oraz na byliny dzikie do naturalistycznych nasadzeń. Uwagi o ilości sztuk na m2 przydają się w wielu przypadkach. Pielęgnowane byliny żyją dłużej i kwitną lepiej. Dzikie byliny mają bardzo małe wymagania.Inaczej natomiast jest z bylinami rabatowymi. Troskliwej opieki wymagają większe nasadzenia ciekawszych roślin, aby długo dobrze się prezentowały, aby nie traciły ładnego wyglądu, obficie kwitły i aby krótko kwitnące odmiany nie ginęły za wcześnie. Regularnie raz w tygodniu oczyszczamy i pielęgnujemy całą zasadzoną powierzchnię. U kosaćców należy jak najszybciej usunąć przekwitłe resztki, tak aby następne pączki mogły się właściwie rozwinąć. Pędy bez liści należy wyciąć, gdy ostatnie kwiaty przekwitną. Liście powinny być zdrowe również u tulipanów i innych cebulowych. Pożółkłe liście usuwa się dopiero wtedy, gdy zielona barwa całkiem zaniknie. Wycinanie przekwitłych kwiatów pobudza wiele bylin do dalszego kwitnienia, a zawiązywanie nasion skraca je. Korzystne jest wycięcie części kwiatów u obficie kwitnących bylin uprawianych na kwiat cięty. Możemy wtedy spodziewać się powtórnego kwitnienia złocieni, ostróżek, przymiotna, kuklików, firletek, łubinów itd. Kolorowe złocienie należą do krótko Żyjących bylin. Powinny być zaraz po kwitnieniu ścięte, podzielone i przesadzone, abyśmy przez wiele lat mogli się nimi cieszyć. Te pędy u ostróżek, które przekwitły, przyciąć trzeba na 30 cm nad ziemią, co dotyczy również starych liści. Maki, przymiotno i łubiny zaraz po przekwitnieniu należy przyciąć przy ziemi. U firietek przycinamy przekwitłe baldachy po to, aby z kątów liści wyrosły ponownie nowe kwiaty. Dłuższe pędy należy przywiązać do palików. Niekorzystny wygląd tych bylin często jest spowodowany zaatakowaniem ich przez mszyce korzeniowe. Niszczymy je opryskując 2% Neudosanem. Czas kwitnienia astrów wirgirdjskich, rudbekii, nachyłka i floksów można przedłużyć, jeżeli na krótko przed zawiązaniem pąków część pędów przytnie się na 10 cm. Pędy nie skracane zakwitną w normalnym czasie, a skrócone wytworzą pędy boczne, które rozpoczną kwitnienie około 3 tygodnie później. Przekwitłe pędy floksów możemy skrócić o jedną trzecią długości i wówczas otrzymamy jeszcze trzecie kwitnienie. Wszystkie byliny wyższe niż 50 cm należy przywiązać luźno do palików. Po ścięciu bylin podpory się wyjmuje. Odchwaszczona gleba dobrze zaopatrzona w wodę i małe dawki nawozów wpływa na poprawę kwitnienia. W czasie przedłużającej się suszy należy byliny podlewać. Byliny rabatowe, których kwitnienie chcemy podtrzymać należy nawieźć raz lub dwa nawozem wieloskładnikowym; może być to nawóz płynny (Euflor). Jeśli choroby i szkodniki nie zostały całkowicie zlikwidowane, to w pierwszym rzędzie pozwólmy działać naszym naturalnym sprzymierzeńcom, a gdy to nie wystarczy – musimy opryskać lub opylić.

Tagi: , , ,
Zobacz więcej

Byliny sierpniowe

Ostróżki, przymiotno, gailardia (dzianwa), kuklik dzielżan, łubin itd. Te części ostróżek, które już przekwitły, przyciąć należy na wysokość 30 cm. Gdy wypuszczą nowy pęd, stary odcinamy na wysokość 10 cm. Przymiotno i łubin po przekwitnięciu należy przyciąć krótko przy ziemi. U firletki (najwyższe) usuwamy przekwitłe baldachy. W pachwinie (kącie) liścia wkrótce wytworzą się nowe kwiaty. Wyższe pędy trzeba przywiązać do palika. Brzydki wygląd tej byliny często jest powodowany przez mszyce korzeniowe, które można zwalczać przez podlanie płynnym preparatem
zwalczającym, np. Spruzitem. Możecie więc czasem przedłużyć kwitnienie bylin. A oto pewna sztuczka: jeżeli Państwo skrócicie część pędów marcinków, dzielżanów, nachyłków czy floksów krótko przed tworzeniem się pączków kwiatowych o około 10 cm, utworzą się boczne pędy, które zakwitną trzy tygodnie później niż nie skrócone. Jeśli np. floksy po przekwitnieniu szybko skróci się o jedną trzecią, można oczekiwać jeszcze trzeciego kwitnienia.Niedostatecznie odporne na wylęganie byliny uchronicie Państwo przed połamaniem przez wiatr czy deszcz luźnym przywiązaniem do palików. Niepotrzebne podpory po przyciętych bylinach należy bezzwłocznie usunąć. Gleba między bylinami powinna być wzruszana i odchwaszczona. Nie poleca się również całkowitego pokrycia ziemi bylinami poduszkowymi: dobra jest natomiast 5centymetrowa okrywa z gruboziarnistego kompostu. Należy ziemię wynawozić i znowu odchwaścić. Dostateczne zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe poprawia kwitnienie. W czasie utrzymującej się suszy należy co kilka dni podlać; nie za wcześnie, jeśli ziemia jest przykryta ściółką. Byliny, które jeszcze mają kwitnąć, należy wzmocnić jedną lub dwoma dawkami nawozu, np po 20-25 g/m2 pełnego nawozu mineralnego. Opiekując się troskliwie nie można dopuścić do wystąpienia chorób i szkodników. Trzeba dbać o to, by szkody były możliwie niewielkie. W pierwszym rzędzie pozwalamy działać naszym sprzymierzeńcom stosując środki do opryskiwania.

Tagi: ,
Zobacz więcej

Uprawa ważniejszych ziół przyprawowych

W ogrodzie nie powinno zabraknąć naszych ziół kuchennych. Prawie wszystkie z omawianych poniżej roślin lubią miejsca słoneczne i raczej lekką ziemię, przygotowaną jak dla upraw o średnim zapotrzebowaniu na substancje odżywcze (luty). Uprawy jednoroczne: koper, ogórecznik, cząber ogrodowy, majeranek, bazylia. Uprawy dwuletnie: anyżek, koper włoski, kolendra siewna, kminek, jak również pietruszka. Uprawy wieloletnie: szczypiorek, siedmiolatka, cebula, chrzan, lubczyk,
estragon, mięta pieprzowa, cząber zimowy, biedrzeniec, tymianek, hyzop, bylica, piołun, melisa lekarska. Koper. Odmiany „Lukullus” i,,Ambrozja” dają dużo aromatycznych listków. Siew od końca marca do czerwca w odstępach 2-4-tygodniowych, rozstaw rzędów na zbieranie młodych listków 15 cm, na nasiona 25 cm, w rzędzie dość luźno. Może być wsiewany między warzywa. Ogóreczniki siać w kwietniu/maju, luźno, w rzędach odległych od siebie 30 cm, ponieważ rośliny dorastają do 50 cm. Nawozić pogłównie, gdy młode zioła osiągną wysokość 10-25 cm. Ponieważ ogórecznik zawiera alkaloid pyrrolizidinę, która jest trująca i szkodliwa na wątrobę (rak), powinno się go stosować z wielkim umiarem. Cząber ogrodowy, majeranek i bazylia są wrażliwe na mróz, korzystnie jest wyprodukować rozsadę siejąc.

Tagi: , ,
Zobacz więcej